Środki do zabezpieczania ładunków

A więc: pasy, łańcuchy, kłonice, maty antypoślizgowe, kątowniki, listwy itd. Maty antypoślizgowe mogą zwiększyć współczynnik tarcia nawet o 100%.

W zabezpieczeniu ładunku najistotniejsze jest aby unieruchomić ładunek.

Podczas jazdy ładunek narażony jest na siły działające do przodu (przy hamowaniu), do tyłu (przy

przyspieszaniu i zmianie biegów) oraz z obu bocznych stron (siła odśrodkowa).

Zgodnie z prawami fizyki, przy uderzeniu czołowym pojazd poruszający się z prędkością 50 km/h nie zamocowany towar ważący 25 kg przemieści się do przodu z nie zmniejszoną prędkością i uderzy w napotkane przedmioty lub kierowcę z siłą odpowiadającą przedmiotowi ważącemu 900 kg

Ładunek wprowadzony w ruch nabiera energii kinetycznej wtedy "waży" więcej niż w rzeczywistości.

Rozróżnia się trzy podstawowe zasady zabezpieczania ładunków:

zabezpieczenie kształtowe (mocowanie odciągami, unieruchomienie poprzez rozparcie, usztywnienie wykorzystujące kształt przedmiotu) np. worki sztauerskie,  palety umieszczane pomiędzy ładunkiem

-zabezpieczanie siłowe – wykorzystujące siły tarcia (zwiększanie nacisku lub współczynnika tarcia)  np. pasy

metody mieszane – czyli stosowanie jednocześnie lub zamiennie metod wyżej opisanych

Ważnym elementem zabezpieczania ładunków jest jego prawidłowe rozmieszczenie mając na uwadze określenie jego środka ciężkości. Należy dążyć do unieruchomienia środka ciężkości ładunku.

Wielu producentów naczep posiada w swojej ofercie stabilizatory ładunków które zakłada się na konstrukcje naczepy i które pasują tylko dla danej naczepy.

 

 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym: Art. 61. 2.

Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:

1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę,

 2) nie naruszał stateczności pojazdu,

3) nie utrudniał kierowania pojazdem,

4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmiana położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.

4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:

1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm,

2) ładunek nie może wystawać z tylu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość te liczy sie od osi przyczepy,