Opłaty za drogi- Francja, Hiszpania, Portugalia

We wszystkich tych krajach system pobierania opłat do niedawna działał podobnie. Płatność realizowana była na bramkach autostradowych i płatne były tylko autostrady. 

We Francji do końca 2014 roku miał wejść w życie podatek drogowy dla samochodów powyżej dmc 3,5tony. Do skutku czego jednak nie doszło i nie ma kolejnych deklaracji Francuskiego rządu.

Rozliczanie będzie odbywać się poprzez urządzenie pokładowe. Urządzenie to, do końca 2016 roku ma obsługiwać również Hiszpanie i Portugalię. Być może też dlatego przesuwa się to w czasie. Jedno rządzenie -kilka krajów. Bardzo dobre rozwiązanie ponieważ obsługa jednego dużego systemu jest tańsza niż kilku mniejszych. Poza tym ubędzie czytników przyklejonych do szyby których jest już sporo i zaczynają ograniczać widoczność.