Obsługa Tachografu Stonerdge- Wpis manualny

Film pokazuje w jaki sposób zrobić wpis manualny w tachografie.

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006

Artykuł 9

2. Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu

objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu

z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu

zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której

kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub

przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub

w pociągu i posiada dostęp do koi lub do kuszetki.

 

3. Czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem

nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia do lub

z pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia,

który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani

w bazie pracodawcy, gdzie kierowca zazwyczaj pracuje, jest

traktowany jako „inna praca"