Obsługa tachografu VDO Część III

Krótki opis postępowania podczas awarii tachografu. Zapis ręczy aktywności kierowcy powinien nie trwać dłużej niż 7 dni.

 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85

Artykuł 16

 

1. W razie uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia pracodawca zobowiązany jest do jego naprawy przez uprawnionego instalatora lub warsztat, jak tylko okoliczności na to pozwolą.

 Jeżeli pojazd nie jest w stanie wrócić do siedziby przedsiębiorstwa w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze.