Transport Stali- Informacje Ogólne

Film dotyczy realizacji dostaw stali w Europie Zachodniej.

Importerzy w portach w Rotterdamie i Antwerpii kupują surowiec z krajów azjatyckich i sprzedają klientom w Niemczech, Anglii, Francji a także zaopatrują potrzeby wewnętrzne. 
Wiele firm transportowych w Polsce podstawia ciągniki siodłowe a także całe zestawy pod spedycje które zajmują się zdobywaniem tego typu zleceń transportowych.