Opłaty za drogi- Niemcy

Od 1 stycznia 2015 zmieniają się taryfy opłat drogowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej na terenie Niemiec masie całkowitej ponad 12 t.

Nowe taryfy opłat drogowych zostały zapisane w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG). Zostały one ustalone w oparciu o wyniki aktualnej ekspertyzy kosztów infrastruktury, opublikowanej w 2014 roku. Od 2015 roku do stawek opłat drogowych zostaną doliczone także koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez samochody ciężarowe. Wysokość tego składnika opłaty drogowej zależy od klasy emisji spalin pojazdu.

Nowością jest wprowadzenie stawki opłaty dla pojazdów o klasie emisji spalin Euro 6 (kategoria A). W przypadku tych nowoczesnych samochodów ciężarowych nie są naliczane koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza. Pobierana jest tylko stawka opłaty na finansowanie infrastruktury.