Opłaty za drogi- Polska

System Via Toll oparty jest na technologii krótkiego zasięgu komunikacji bezprzewodowej pomiędzy urządzeniem znajdującym się na pokładzie pojazdu (Via Box) a czytnikiem kontrolującym znajdującym się na bramownicy.

           

 Urządzenie pokładowe Via Box                                     Opłaty za drogi-Polska (film)

.

Bardzo istotną zmianą jest nowe brzmienie art. 13k i 13l  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

Art. 13k. 1.(…)

1) ust. 4, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za

poszczególne naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2,

dotyczące danego pojazdu samochodowego,

2) ust. 5, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za

naruszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

– stwierdzone w trakcie jednej doby

 

Oznacza to, że od 2015 roku nie będą się kumulować kary za przejechanie kolejnego odcinka autostrady objętej Via Toll bez opłaty (w ciągu jednej doby).