Obsługa tachografu- Stoneridge Cz.1

Szybka instrukcja obsługi.

Omówienie budowy i funkcji obsługiwanych poszczególnymi przyciskami. Dzień kierowcy należy zawsze zacząć od wpisania w pamieć tachografu i karty kierowcy kraju rozpoczęcia pracy podobnie jak przy jego zakończeniu. Jeśli wyjmujemy karty podczas zamiany kierowców pojawi się również zapytanie o wpisanie kraju zakończenia, można wtedy ten ruch pominąć. Jeśli nie wpiszemy kraju zakończenia tachograf nie przypomni o tym jeśli od wyjęcia karty minęło mniej niż 9h. 

Krótkimi wciśnięciami przycisków 1 i 2 (selektorów) zmieniamy również tryb pracy w którym się aktualnie znajdujemy spośród innej pracy, dyżuru i odpoczynku. Prawidłowy zapis aktywności pozwala udokumentować przepracowane w rzeczywistości godziny. 

Jeśli kierowca nie posiada ważnej karty chipowej do tachografu cyfrowego, nie powinien prowadzić pojazdu, w którym jest zamontowany, gdyż jest to niezgodne z prawem UE. Jeśli karta została zagubiona, skradziona lub jest wadliwa, inspektorat transportu drogowego kraju, w którym kierowca będzie podróżował może czasowo zwolnić go z używania karty. 

Zabrudzenia mogą spowodować wczesną awarię tachografu. Należy dopilnować, aby kieszenie były w każdym momencie zamknięte, z wyjątkiem wprowadzania i wyciągania kart. Podobnie postępować, jeśli chodzi o kasetę z papierem, z wyjątkiem wymiany papieru w drukarce. Nie używać nadmiernej siły podczas wyjmowania kasety z komory. Należy też pamiętać, że papier przeznaczony do drukowania powinien być zatwierdzony przez firmę Stoneridge oraz być przechowywany w chłodnym, ciemnym i suchym otoczeniu.