Transport ADR #2-Klasy materiałów niebezpiecznych i ich oznaczenia

Wyróżniamy 9 podstawowych klas materiałów niebezpiecznych.

Oznaczenia widoczne w materiale stosuje się postaci nalepek w kształcie kwadratu postawionego na rogu. Mogą mieć różne wymiary w zależności od zastosowania,jednak zawsze muszą wyglądać tak samo w każdym kraju w którym stosuje się przepisy ADR. Umieszcza się je na każdym kartonie,każdej palecie,skrzyni drewnianej czy cysternach zawierających materiał niebezpieczny itd. Oznaczenia w sposób graficzny określają główne zagrożenie które niesie materiał niebezpieczny.