Transport ADR#3- Sposoby przewozu

Trzy podstawowe sposoby transportu materiałów niebezpiecznych.

Sztuki przesyłki cechuje to że posiadają swoje opakowania.
Zastosowane opakowanie musi być odpowiednie do materiału wewnątrz.
Każda sztuka przesyłki musi być odpowiednio oznaczona.
Przewóz luzem nie dotyczy materiałów płynnych transportowanych w cysternach.
Rozróżniamy kilka rodzajów cystern w zależności od konstrukcji i zastosowania.
Więcej o cysternach będzie w osobnym materiale.