Transport ADR#4- Przykłady materiałów niebezpiecznych

Przykładowe materiały niebezpieczne z podziałem na klasy. Wśród materiałów niebezpiecznych są takie o których nigdy nie myślałem że podlegają pod klasyfikację i posiadają swój numer UN.