Pierwsza jazda wózkiem widłowym

Zanim zasiądziemy za sterami jakiegokolwiek sprzętu warto zapoznać się z jego obsługą. Z filmu poznasz obecne funkcje podstawowego wózka widłowego.

Praca operatora wózka widłowego jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym zarówno ze względu na życie ludzkie, jak i straty materialne. Do głównych zagrożeń można zaliczyć:

Utrata stateczności wózka. Powstaje zazwyczaj podczas niewłaściwego określenia środka ciężkości  podnoszonych materiałów a także przekraczania wartości maksymalnych obciążeń.

Uszkodzenie urządzeń magazynowych np. regałów a także ładunków, ścian itp

Potrącenie osób postronnych. Powstałe podczas nadmiernych prędkości i nie zachowania ostrożności.

Kolizja z innym pojazdem . Zdarzenia tego typu powstają często podczas wyjazdu wózka z magazynu. Podczas przejazdu ciężarówką obok otwartej bramy hali magazynowej należy zachować ostrożność.

Upadek ładunku. Powstaje w wyniku złego ułożenia , przekroczenia dopuszczalnej masy transportowanego towaru a także nadmiernej prędkości.

Wybuch pożaru lub zapalenie się wózka spowodowane nieszczelnością instalacji gazowej w przypadku wózków napędzanych gazem propan – butan.

Szkodliwe działanie spalin w przypadku wózków spalinowych używanych w pomieszczeniach ze słabą wentylacją.

Wypadki losowe. Spowodowane awarią układu hamulcowego, układu kierowniczego, błędem operatora itp.

Częstymi przyczynami wypadków śmiertelnych są przygniecenia operatora przez konstrukcję wózka spowodowane niestosowaniem zabezpieczeń utrzymujących operatora w siedzisku (pasy bezpieczeństwa) Inna przyczyną tragicznych zdarzeń jest przygniecenie przez przemieszczany towar osób towarzyszących pracom transportowym. Kierowca musi zachować szczególną ostrożność i zawsze zachować bezpieczny odstęp zwłaszcza podczas podnoszenia ładunków o dużych rozmiarach. Zgodę na zbliżenie się wówczas do wózka może wydać tylko jego operator!